Vad menas med stöldmärkt?

plomberingsetiketter

Vad är stöldmärkning? Stöldskyddsmärkning innebär att man utför en permanent märkning med stöldmärkningsetiketter eller en brännstämpel på ett objekt och därmed identifierar ägaren till föremålet.

Förebyggande stöldmärke

För effektiv stöldmärkning ska alla stöldmärkta föremål få en väl synlig märkning som ej går att avlägsna utan fysisk åverkan och därmed kan stölder av till exempel datorer, mobiler, IT och verktyg förhindras.

Stöldmärkt på företaget

Företag, skolor, kommuner har ofta problem med stölder och behöver både satsa på stöldmärkning och visa personal, besökare och objudna gäster att organisationen stöldmärkt alla stöldbegärliga föremål på ett effektivt sätt.

Varför är stöldmärkning så viktigt

En permanent märkning med organisationsnummer eller företagsnamn som ej går att utplåna utan en kraftig åverkan på datorer och verktyg visar vem ägaren är och därmed mycket svårare att sälja vidare för tjuven. Detsamma gäller om stöldmärkningen är bortslipad. Tullverket får från 1 juli 2021 fler befogenheter att ingripa vid misstanke när stöldgods är på väg ut ur landet.

Visa att du har stöldmärkt

Visa att du har stöldmärkt allt av värde på ert företag.

Stölder av verktyg

Stöldmärkning av verktyg, maskiner m.m. En brännstämpel bränner in företagsnamn, organisationsnummer på vektyget som ska stöldmärkas. Brännmärkningen går inte att få bort utan att göra åverkan av verktyget. Brännstämpeln går att få med en unikt nummerserie som läggs in i en databas eller förteckning där varans namn, serienummer, placering anges. På så vis stoppar vi stölder på byggen