Vad är plombering?

plomberingsetiketter

Plombering är en etikett eller ett sigill som förseglar en vara eller ett föremål. Mycket användbart för att säkerställa om en vara har varit öppnad eller ett skåp, annat föremål varit öppnat eller isärtaget. Idamex erbjuder ett stort antal plomberingsetiketter med eller utan tryck.

Plomberingens egenskaper

En plombering går självklart att bryta, men den går icke att återförsluta och det plomberade föremålet går ej att öppna utan att plomberingen bryts.

Några vanliga användningsområden

Idamex plomberingsetiketter används inom E-handel, till aparatskåp, elmätare, a-traktorer, IT, el-produkter, lås, för att bara nämna några användningsområden.

Försegla något så att det inte kan öppnas utan att plomberingen bryts

Vi ser ett ökat behov av Idamex plomberingsetiketter inom de mest skiftande verksamheterna. Det kan vara E- handel som vi har nämnt tidigare, anslutningsdon 3 fas (handske), skåp i dess olika former, förpackningar och brev.

Vi levererade nyligen plomberingsprodukter till ett företag med en stor IT-avdelning. Problemet var att vissa kontaktdon för el ibland drogs ut för att sedan sättas tillbaka med den påföljden att strömmen bröts till vissa datorer. För att säkerställa om kontaktdonet varit utdraget eller inte krävdes plomberingsetiketter. 

Läs mer om plomberingsetiketter.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att beställa plomberingar.