Streckkod till etiketter

Streckkod

Vad är streckkod?

Streckkod är ett sätt att skriva information på t.ex. etiketter för att sedan möjliggöra snabb avläsning med hjälp av en streckkodsläsare.

Gemensamt är att en streckkod består av ett antal svarta streck och vita mellanrum med olika bredder. Genom att kombinera dessa till förbestämda mönster kan man representera såväl siffror som andra tecken. På så vis kan man skapa en unik kod för en enskild inventarie. Koden kan sedan läsas av med hjälp av scanner, läspenna. Se även streckkodsetiketter.

Kontakta mig

Streckkoder lämpar sig väl till stöldmärkningsetiketter, inventarieetiketter och andra etiketter som ska scannas av.

Fråga oss gärna om lämplig scanner när ni beställer etiketter med streckkod.