Streckkod till etiketter

Streckkod

Vad är streckkod?

Med en streckkod får varje märkt produkt en unik identitet och kan snabbt kopplas, tack vare streckkoden, till ert företag eller organisation. Streckkodsläsaren läser av varje streckkod.

Gemensamt är att en streckkod består av ett antal svarta streck och vita mellanrum med olika bredder. Genom att kombinera dessa till förbestämda mönster kan man representera såväl siffror som andra tecken. På så vis kan man skapa en unik kod för en enskild inventarie. Koden kan sedan läsas av med hjälp av scanner, läspenna. Se även streckkodsetiketter.

Kontakta mig

Streckkoder lämpar sig väl till stöldmärkningsetiketter, inventarieetiketter och andra etiketter som ska scannas av.

Fråga oss gärna om lämplig scanner när ni beställer etiketter med streckkod.

Färdigtryckta streckkodsetiketter

Vi har ett brett sortiment av färdigtryckta etiketter med streckkoder för märkning av inventarier som datorer, mobiler, teknik och möbler för att bara nämna några exempel där streckkodsetiketter fyller en viktig funktion. Med en streckkodsläsare scannar du snabbt av alla inventarier och får därmed en bra inventariekontroll och överblick. Du kan välja små etiketter med streckkoder där det är ont om plats att applicera streckkodsmärkningen eller större i valfri storlek. Idamex streckkodsetiketter passar även för verktyg och maskiner inom bygg, service och verkstäder.

Missa inte:

Streckkodsetiketter

Stöldmärkning