Upphittade föremål

Har du hittat ett märkt föremål med våra uppgifter?

Vänligen kontakta Idamex på info@idamex.nu eller telefon 073-946 63 65.

Du kan även lämna in föremålet till polisen.

Kontaktuppgifter

Idamex, Box 1058, 181 21 Lidingö, Telefon: 073-946 63 65, info@idamex.nu