Säkerhetsetiketter som inte går att flytta

Säkerhets etiketter

Säkerhetsetikett för många behov

Ibland behöver vi säkerhetsetiketter som inte kan flyttas. Det kan vara plomberingsetiketter för garantiåtagande, etikett med säkerhets och produktinformation som tillhör ett specifikt föremål. Eller Inventarieetiketter med streckkoder som kopplas till anläggningsregistret.

Kontakta mig

Säkerhetsetiketterna sätter standarden

Våra säkra etiketter trycks med svart text på vit botten, även nummerserier och streckkoder används. Säkerhetsetiketten går ej att plocka den i ett stycke, den måste pillras den i mycket små bitar. Självklart går den ej att återförsluta. Finns i storlekar 50x10mm, 44x19mm, 55x19mm. Vid större antal gå valfri storlek av säkerhetsetiketter bra att beställa.

Användningsområde för Idamex säkerhetsetiketter

Plomberingsetiketter till t.ex. aparatskåp och datorer, garantiåtagande där försegling ej får brytas, e-handel där öppnad förpackning ej får returneras, säkerhetsetikett som visar att rätt mottagare öppnar varan och att innehållet stämmer.

Fakta Idamex säkerhetsetikett

Hög säkerhet, vinyletikett med mycket bra vidhäftning. Etiketten är framtagen för användning på metall, glas, trä och plastytor. Säkerhetsetiketten trycks med valfri information i svart på vit vinyl. Etiketten faller den i små bitar vid försök till att avlägsna den från föremålet. finns för snabb leverans i storlekar 50x10, 44x19 och 55x19mm. Vårt utbud av säkerhetsetiketter klarar värme och kyla bra.