Hur fungerar stöldmärkning?

plomberingsetiketter

När du stöldmärker företagets saker som till exempel datorer, surfplattor, IT-föremål och verktyg, får du en stöldmärkning som avskräcker till stölder och samtidigt visar vem ägaren är. Vanligtvis är det ett organisationsnummer eller företagsnamn som märks in i föremålet. Stöldskyddsmärkningen går sedan ej att avlägsna utan åverkan på den märkta saken.

Hur fungerar stöldmärkning?

Till datorer, IT och teknikföremål rekommenderar vi Idamex-brickan eller Idamex easy. En permanent stöldmärkning med era uppgifter vulkaniseras fast i det märkta föremålet. Den går även att få kundanpassad med logo och QR-kod.

Till verktyg och maskiner används Idamex brännstämplar som värmer in företagets namn eller logo i föremålet som ska stöldmärkas.

Märk med Idamex och skydda företaget mot stölder

Idamex märksystem består av stöldskyddsmärkning, ID-märkning, plomberingsetiketter och nyckelbrickor med abonnemang. Nordisk Stöldmärkning har sedan 1990 hjälpt företag, kommuner och hushåll till en tryggare vardag.

Varför är stöldmärkning så viktigt

En permanent märkning med organisationsnummer eller företagsnamn som ej går att utplåna utan en kraftig åverkan på datorer och verktyg visar vem ägaren är och därmed mycket svårare att sälja vidare för tjuven. Detsamma gäller om stöldmärkningen är bortslipad. Tullverket får från 1 juli 2021 fler befogenheter att ingripa vid misstanke när stöldgods är på väg ut ur landet.

Visa att du har stöldmärkt

Visa att du har stöldmärkt allt av värde på ert företag.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att förhindra stölder på din byggarbetsplats med en brännstämpel.