Plomberings etiketter

Idamex plomberings etiketter

Många användningsområden

Söker ni en produkt som skyddar mot kopiering, förfalskning, stöld eller bedrägeri? Idamex plomberings etiketter används när företag vill säkerställa att: förpackningar ej är brutna vid framkomst, garantiåtaganden, datorer ej är öppnade, kvalitetskontroll av vätskor, att skruvar ej har varit borttagna. Du kan plombera det mesta med Idamex plomberings etiketter och därmed säkerställa att ingen obehörig har fått tillgång till varan.

Kontakta mig

Några vanliga användningsområden för plomberings etiketter är

Försegling av datorer, mobiltelefoner eller annan elektronik. Försegling av CD och DVD emballage. Försegling av dokument, kuvert och läkemedel.

Hur Idamex plomberingar fungerar

Den unika plomberingsetiketten appliceras på föremålet, när den väl sitter där kan obehöriga ej komma in i föremålet utan att lämna synliga spår efter sig.

Idamex XK 120 serien

Hög säkerhet, vinyletikett med mycket bra vidhäftning. Etiketten är framtagen för användning på metall, glas och plastytor.

Plomberingsetiketten går ej att avlägsna hel och den bryts lätt vid åverkan.