Stöldmärkning etiketter

plomberingsetiketter

När du beställer stöldmärkning etiketter är det viktigt att etiketten vulkaniseras fast med klister. Krav på stöldmärkning är att stöldmärkningsetiketten ej går att avlägsna utan åverkan på det märkta föremålet. I och med detta så blir föremålet inte lika stöldbegärligt samtidigt som det blir svårare att avyttra för tjuven.

Stöldmärkning etiketter

Tänk även på vilka föremål ni vill stöldmärka med etiketter, vanligtvis märker man datorer, IT-föremål, och teknik. Ja oftast de saker som är stöldbegärliga och där stölder ställer till stora problem i verksamheten.

Stöldmärkningsetiketten har även andra fördelar

Det är inte bara som stöldskydd etiketten gör stor nytta utan även borttappade och kvarglömda föremål kan återlämnas tack vare kontaktuppgifterna i etiketter. Du kan välja era kontaktuppgifter eller spårbarhet via oss.

Tyvärr har riskerna för att förlora datorer, mobiler, m.m. ökat i dagens mobila samhälle och det kan vara svårt att spåra upp ägaren om en effektiv märkning saknas.

Stöldmärkning etiketter med nummerserie

Du kan även beställa etiketter med valfri nummerserie vilket ger en god inventariekontroll över datorer, IT, mobiler och tekniksaker. Varje stöldmärkning trycks med ID. nummer, företagsnamn, logo och kontaktuppgifter. Vi ser ofta företag som saknar en god kontroll över sina inventarier. Kontakta oss, vi svarar oftast inom några timmar.

Stöldmärkning etiketter med logo

Att beställa stöldmärkning etiketter med logo ger en tydlig profil som visar vem ägaren är till föremålen. Våra etiketter med logo har blivit uppskattade och fördyrar inte stöldmärkningen märkbart. Vid beställning behöver vi er logo i ett vektoriserat format, till exempel EPS-fil eller PDF.

Hur viktigt är det inte att visa företagets/organisationens säkerhetsrutiner

Vi kan inte nog peka på hur viktigt säkerhetstänket är och att visa omgivningen att ni tar dessa frågor på stort alvar. Det är alltför lätt att glömma bort vad stölder, glömska och slarv kan påverka ett företags verksamhet och fortlevnad.

Stöldmärkning etiketter i verksamheten

Ett bra säkerhetstänk med rutiner och någon i verksamheten som utför stöldmärkning med etiketter, då har man kommit ganska långt i säkerhetsarbetet. Och inte är det speciellt svårt eller tidskrävande heller.

Etiketter till många användningsområden

I Idamex märksystem ingår även inventarieetiketter, streckkodsetiketter och plomberingsetiketter. Våra kunder är företag, kommuner, landsting, skolor, sjukhus, de flesta verksamheter i vårt samhälle.