Stöldmärkningsprodukter

inventarieetiketter

Enkla och effektiva stöldmärkningsprodukter för datorer, IT, verktyg och andra inventarier är viktigt att implementera i verksamheten idag. Stöldmärkningsprodukter för kommun, landsting, skolor, företag och universitet har beställts från oss sedan 1990.

Exempel på bra stöldmärkningsprodukter

Till datorer, IT och teknik rekommenderar vi Stöldmärkning - Brickan eller Stöldmärkning - Easy. Ni får en permanent stöldskyddsmärkning som ej går att plocka den utan en kraftig åverkan på det stöldmärkta föremålet.

En annan bra stöldmärkningsprodukt för verktyg och möbler är Idamex brännstämplar. Alla verktyg som har en plastyta någonstans får en permanent märkning, vanligtvis företagsnamn eller logo. På möbler bränns också företagsnamn eller logo in.

En annan bra produkt är nyckelbrickor

Visserligen inte stöldmärkning men i Sverige borttappas mängder med nycklar varje år som hamnar hos polisen och sedan skickas till destruktion. Med Idamex nyckelbricka återlämnas 8 av 10 borttappade nycklar till sin ägare.

Användarvänliga stöldmärknings produkter

Ett effektivt stöldskydd i verksamheten skapar trygghet på jobbet, men lika viktigt är att det underhålls och uppdateras vid nyinköp av inventarier. Därav är användarvänligheten en viktig egenskap. Stöldskyddsmärkning bör vara lätt att applicera, brännstämplar ge en tydlig märkning och nyckelbrickor med lång livslängd är egenskaper vi värdesätter högt.