Plombering

Vad plombering är, klistermärke som bryts vid användning

Plombering klistermärke

Vi ser en ökad efterfrågan på plomberingar, ofta från e-handelsföretag som önskar säkerställa att varorna inte används innan de returneras. Här kan plombering etiketter göra en stor skillnad.

Ett annat stort behov är plomberingar till lådor, emballage, elmätare, flaskor och instrument.

Så här fungerar det

Plomberingen bryts när förpackningen eller varan öppnas. Etiketten, klistermärket går inte att avlägsna utan att det går sönder eller återförsluta.

Läs mer om plombering etiketter

Kontakta os för priser och mer information