Stämplar

Det sker omfattande verktygsstölder i Sverige

Det sker omfattande verktygsstölder i Sverige. Stölder av verktyg är ett kostsamt samhällsproblem

Det finns många skäl att förebygga verktygsstölder! Stölderna sker på byggarbetsplatser, i företags- och hantverkares fordon, i verktygscontainrar och byggbodar. Stölder av handverktyg och maskiner är ett stort problem! det är allt från spontanstölder av lokalt kriminella till organiserade kriminella ligor med stor kapacitet som står för stölderna.

Gör en inventarieförteckning

Verktygsstölder är svåra att utreda av flera anledningar. De sker ofta på kvällar, helger och nätter och upptäcks först när de anställda kommer till jobbet eller ska använda sin servicebil. Polisen informerar om att den som blivit utsatt för stölder av verktyg även ska lämna inventarieförteckningen till polisen, så går upphittat gods att kopplas till stölden.

Kontakta mig

Märk verktygen

Märk verktygen med en brännstämpel som skapar en bestående och synlig stöldmärkning som ej går att avlägsna utan att tillföra kraftig åverkan på verktygen. En annan metod är DNA-märkning, som är en osynlig märkning och kan läsas av polisen. Polisen berättar att de ofta får lämna tillbaka verktyg och maskiner som saknar märkning och därmed ej går att lämna tillbaka till rätt ägare. Utan polisen tvingas lämna tillbaka verktyg till dem som polisen misstänker ha stulit sakerna eftersom de inte kan bekräfta att brott har begåtts.

Verktygsstölder innebär stora kostnader för företag

Det är svårt att veta idag vad verktygsstölder kostar företag, skolor och kommuner, men kostnaden efter en stöld innebär inte bara summan för det stulna och skadegörelsen. Ofta stannar allt upp i väntan på nya verktyg och maskiner ska levereras.

Gör det svårare för tjuven

Om alla företag som hanterar verktyg i sin verksamhet ser över skyddet och säkerheten omkring sina verktyg och maskiner, har uppdaterade inventarielistor tillgängliga om tjuven hälsar på och sedan märker alla verktyg och maskiner med en brännstämpel så gör vi det svårare för tjuvarna.