Streckkodsetiketter

Streckkodsetiketter

Vid ett stort antal inventarier kan streckkodsetiketter vara en fördel

Idamex-X10 petsäkra streckkodsetiketter är perfekt för inventariemärkning där ett stort antal inventarier ska märkas och inventeras.

Etiketten trycks med företagsnamn, streckkod eller annan viktig information. Streckkoden ger en snabb avläsning med en en handdator eller streckkodsläsare.

Kontakta mig

Specifikation Idamex - X10 streckkodsetiketter

Vit petsäker X10 etiketter som finns i 44x19, 55x19, 50x9 mm eller valfri storlek. Etiketten kan inte avlägsnas hel utan måste petas den i små bitar. Se även inventarieetiketter.

Så här inventerar du

Välj en lämplig storlek på streckkodsetiketten och bestäm vilken text du önskar, företagsnamn, löpnummer eller streckkod. Märk upp alla föremål som ska inventeras om du saknar inventarieförteckning så gör du en samtidigt. Idamex X10 - streckkodsetiketter har ett mycket bra adhesive (klister) som borgar för att etiketten kommer sitta där för en lång tid. Men vi rekommenderar vid smutsiga ytor att du rengör noggrant.

Ska alla inventarier märkas?

I princip ja, men det är nog inte genomförbart, utan sunda förnuftet får råda. Om ni bestämmer att alla inventarier över ett visst inköpsvärde märks med streckkodsetiketter och läggs upp i inventarieregistret.